Trong đợ 1 kỳ thi đại học 2014, các thí sinh khối A thi 3 môn: Toán, Vật lí và Hóa học, trong đó môn Toán thi theo hình thức tự luận (180 phút), môn Vật lí và Hóa học thi theo hình thức trắc nghiệm (90 phút).

Các thí sinh khối A1 thi 3 môn: Toán, Vật lí (theo đề thi khối A) và Tiếng Anh theo hình thức trắc nghiệm (90 phút).

Các thí sinh khối V thi 3 môn: Toán, Vật lí (theo đề thi khối A) và Năng khiếu (vẽ).

Tải file Đề thi môn Toán

Tải file Đáp án môn Toán

Tải file Đề thi môn Vật lý (mã đề 825)

Tải file Đáp án môn Vật lý

 

Tải file Đề thi môn Hóa học (mã đề 825)

Tải file Đáp án môn Hóa học

Tải file Đề thi môn Tiếng Anh (mã đề 842)

Tải file Đáp án môn Tiếng Anh