Dưới đây là danh sách của 10 nạn nhân do các cơ quan chức năng cung cấp:

1. Bà Nguyễn Thị Tân Xuân (44 tuổi);
2. Em Hồ Kiều Anh (17 tuổi, con bà Xuân);
3. Ông Lê Minh Phương (58 tuổi);
4. Bà Mạc Thị Phước (48 tuổi, vợ ông Phương);
5. Em Lê Nam Phương (7 tuổi, con ông Phương);
6. Em Lê Khánh Phương (17 tuổi, con ông Phương);
7. Em Lê Minh Quân (15 tuổi, con ông Phương), cùng ngụ tại 384/9 Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
8. Bà Nguyễn Thanh Minh (51 tuổi);
9. Em Phạm Ngọc Thùy (26 tuổi, là con bà Minh), cùng ngụ tại 384/7A Nam Kỳ Khởi Nghĩa;
10. Bà Lê Thị Tuyết (43 tuổi, em ông Phương).

Có khả năng số nạn nhân trong vụ nổ này chưa dùng lại ở con số 10. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về danh tính các nạn nhân, nguyên nhân của vụ nổ kinh hoàng này.