Lễ cầu siêu được tổ chức trong không khí trang nghiêm.
Đông đảo tăng ni, phật tử đã có mặt từ rất sớm.
Mỗi người đều đeo trước ngực một tấm thẻ có dòng chữ “Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống mãi cùng non sông, dân tộc Việt Nam”.
Cùng cầu nguyện siêu thoát cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ và các đồng bào tử nạn.
  Người dân, tăng ni, phật tử một lòng thành khẩn thể hiện sự tiếc thương đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các linh hồn khác.
Phóng sinh chim bồ câu.
Đại lễ cầu siêu sẽ diễn ra trong cả ngày hôm nay (10.10).