Trước đó, ngày 8.1, UBND TP Đà Nẵng đã tiến hành chấm chọn các phương án kiến trúc của bảo tàng. Hội đồng lựa chọn kiến trúc do ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Chủ tịch, với sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, UBND huyện Hoàng Sa… cùng các chuyên gia kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, văn hóa, lịch sử…

Đất nước, nhân dân ôm Hoàng Sa vào lòng. 

Yêu cầu của kiến trúc, nhà trưng bày phải bảo đảm tính mỹ thuật, ý nghĩa lịch sử và xã hội của mảnh đất tiền tiêu Hoàng Sa trong lòng tổ quốc…

Lịch sử và văn hóa dân tộc khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa. 

Các đồ án kiến trúc đã được đã được UBND huyện Hoàng Sa giới thiệu trên trang web của mìnhvà nhân dân có thể góp ý phản hồi trực tiếp trên trang web của UBND huyện Hoàng Sa thông qua hộp thư điện tử hoangsa@danang.gov.vn.