Việc thu hồi vốn sau các vụ kiện nhân tài là không dễ?

- Theo tôi dự đoán thì việc thu hồi có thể kéo dài, còn nhìn chung không khó khăn gì. Bởi lẽ còn có những biện pháp để thu hồi như ngăn chặn xuất cảnh, hạn chế việc gia hạn thị thực đối với các học viên (HV) và gia đình không thi hành án.

Trung tâm PTNNLC Đà Nẵng có tìm hiểu tâm tư, nguồn cơn HV quay lưng với thành phố?

- Khởi kiện là cách thức khả dĩ nhất khi gia đình, HV và trung tâm không đi đến được các thỏa thuận theo đúng tinh thần hợp đồng đã ký kết. Trước khi khởi kiện, cán bộ đề án được giao phụ trách quốc gia theo học có sự trao đổi thường xuyên với HV qua email, thư từ và gặp gỡ trực tiếp đại diện gia đình. Chúng tôi thấy rằng, có thể nhiều trường hợp mức độ vi phạm giống nhau, song mỗi hoàn cảnh cũng khác nhau.

Thay vì bỏ tiền đưa HV đi đào tạo thì rất cần có chính sách thu hút nhân tài?

- TP đang làm điều đó. Theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công đến năm 2020 của Thành ủy (Đề án 13100) mà TP đang thể chế hóa bằng văn bản pháp quy thì phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ được thực hiện ở 3 hoạt động chính: Thu hút - Đào tạo - Bồi dưỡng. Mỗi một hoạt động đều là cần thiết, bổ sung cho nhau để công tác phát triển nguồn nhân lực đạt hiệu quả cao nhất, xứng đáng là một mũi đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố trước mắt và lâu dài.

Xin cảm ơn ông!