TP Đà Nẵng hiện có tổng cộng 1.345 cơ sở, cá nhân trong và ngoài nhà trường, cơ sở quản lý lưu trú học sinh tiểu học đã được cấp phép dạy thêm, học thêm.
Sở GD&ĐT đã tiến hành thanh, kiểm tra 344 cơ sở, cá nhân trong và ngoài nhà trường, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đối với 6 cơ sở (trong đó phạt tiền 5 cơ sở và phạt cảnh cáo 1 cơ sở); phạt tiền và đình chỉ hoạt động đối với 14 cá nhân ngoài nhà trường…
Việc triển khai quyết định này năm qua nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh học sinh. Đặc biệt, quyết định đã giảm sức ép cho học sinh trong việc dạy thêm học thêm, nhất là đối với học sinh tiểu học.
Tuy nhiên, Sở GD&ĐT cho biết, quyết định này trong quá trình thực hiện lại tồn tại một số vướng mắc, bất cập chưa phù hợp với thực tế.
Để đảm bảo quyền lợi cho người học và thuận lợi trong cấp tác cấp phép, quản lý dạy thêm, học thêm, Sở GD&ĐT đề xuất UBND TP Đà Nẵng sớm sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số nội dung trong quyết định.
Cụ thể, tại Khoản 2, Điều 5, nêu rõ: các cơ sở, cá nhân được cấp phép quản lý học sinh ngoài giờ theo yêu cầu của phụ huynh tuyệt đối không được dạy thêm cho học sinh.
Tuy nhiên, trong thực tế, do cơ sở vật chất các trường tiểu học, đặc biệt là các trường trung tâm thành phố không đủ để 100% học sinh học 2 buổi/ngày.
Vì thế, một bộ phận lớn phụ huynh học sinh có nhu cầu gửi con học buổi thứ hai, thậm chí cả buổi tối tại nhà giáo viên, hoặc gửi ở các cơ sở lưu trú, tại nhà riêng của giáo viên tiểu học đã về hưu để chăm sóc và dạy học ngoài giờ học trên lớp; trong khi đó, vấn đề về vệ VSATTP, PCCN… ở các điểm này không đảm bảo.
Tại các cơ sở nhận quản lý học sinh tiểu học (cơ sở lưu trú của học sinh), việc tổ chức giáo dục kỹ năng và giáo dục nhân cách cho học sinh không có quy định cụ thể (Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28.2.2014 của Bộ GD&ĐT về Ban hành Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống ngàu hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, có hiệu lực từ ngày 15.4.2014).
Ngoài ra, Sở GD&ĐT Đà Nẵng cho rằng, căn cứ Điểm d, Khoản 1, Điều 10 của Quyết định 13, tỉ lệ 70% chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy là chưa phù hợp.
Trên thực tế, các cơ sở dạy thêm ngoài nhà trường được tự do thỏa thuận với người học, hầu hết là thu nhập cao hơn so với mức thu tối đa trong nhà trường.
Hơn nữa, chủ cơ sở chi trả cho giáo viên trực tiếp giảng dạy ít nhất là 80%. Vì vậy, nhà trường chưa thu hút được giáo viên vào giảng dạy tại đơn vị mình.
Sở GD&ĐT cũng đề xuất giao việc cấp giấy phép cá nhân cho hiệu trưởng đối với giáo viên trong nhà trường có nhu cầu dạy thêm tại các cơ sở đã được cấp phép ngoài nhà trường; điều chỉnh lại hoạt động của loại hình trung tâm gia sư, dịch vụ môi giới, giới thiệu người học và người dạy…
Đồng thời, đề nghị Bộ GD&ĐT trong Thông tư 17 ban hành quy định về dạy thêm, học thêm (ngày 16.5.2012) nên có quy định về kinh phí hoạt động công tác quản lý dạy thêm, học thêm đối với Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.