Theo đó, UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, việc tuyển 300 LĐ Trung Quốc như trên là đúng quy trình tuyển dụng theo quy định hiện hành của pháp luật (quy định tại  điều 170 Bộ luật Lao động năm 2012 và Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 5.9.2013 về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của nhà thầu). 

UBND TP cũng báo cáo toàn bộ tiến trình sự việc bắt đầu từ đề xuất của nhà thầu Cty Sichuan Huashi, chủ đầu tư Cty Silver Shores đến việc ra văn bản chấp thuận cho nhà thầu đưa lao động sang; đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp tăng cường các biện pháp quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn.

Văn bản báo cáo cho biết, theo phương án sử dụng lao động giữa Cty Silver Shores và Cty Sichuan Huashi, tổng số lao động được sử dụng là 650 người, trong đó 350 lao động trong nước và 300 lao động kỹ thuật nước ngoài với điều kiện không tuyển được lao động trong nước.

Và thực tế, thành phố chưa cấp phép cho lao động người nước ngoài nào. Ngoài ra, các cơ quan chức năng của thành phố khẳng định, đã và đang kiểm soát chặt chẽ quá trình xuất nhập cảnh lao động và việc chấp hành luật pháp của người lao động nước ngoài khi làm việc tại Đà Nẵng.


Clip Resort ven biển Đà Nẵng của Cty Silver Shores: