Qua đó, Cục Hàng không Việt Nam sẽ công khai tới người dân sử dụng dịch vụ của Ngành Hàng không dân dụng Việt Nam số điện thoại đường dây nóng của các cảng và các hãng hàng không Việt Nam. Chi tiết số điện thoại được đăng tải công khai trên website: www.caa.gov.vn.


Cục hàng không công bố đường dây nóng của các hãng hàng không