4 làng nghề được công nhận lần này gồm: Làng nghề sản xuất lưới cước Trần Phú (xã Minh Cường, huyện Thanh Trì); làng nghề hoa cây cảnh Nội Thôn (xã Vân Tảo, huyện Thường Tín); làng chế biến miến và bánh đa Phú Diễn (xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì); làng nghề mộc dân dụng và điêu khắc Tân Mỹ (xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ). Đến nay, đã có 281 làng nghề truyền thống Hà Nội được công nhận.