Các công nhân này không dám tiếp tục ăn mà nhịn đói nằm nghỉ trưa để tiếp tục làm ca chiều. Ban giám đốc Cty TNHH quốc tế All Wells Việt Nam sau đó đã cho tất cả công nhân nghỉ làm ca chiều. Được biết suất ăn do Cty TNHH quốc tế All Wells Việt Nam hợp đồng với một đơn vị chuyên làm suất ăn cung cấp cho công nhân