Không chỉ giới hạn ở các sinh viên vừa tốt nghiệp, Samsung khuyến khích những bạn trẻ trong khoảng 1 năm đầu tiên trong sự nghiệp của mình hướng đến những cơ hội mới để phát triển kiến thức ở cấp độ cao hơn và tìm kiếm những cơ hội phát triển sự nghiệp xa hơn.
Cá nhân tốt nghiệp từ chương trình Samsung Asia Elite được phân bổ vào các vị trí tiềm năng tại Samsung Việt Nam và có cơ hội tiếp nhận khoá đào tạo Thạc sĩ tại Hàn Quốc do Samsung tài trợ.
Theo ông Nguyễn Văn Đạo - Phó tổng giám đốc, đại diện của Samsung Việt Nam - những bạn trẻ tốt nghiệp chương trình có cơ hội trở thành những lãnh đạo tương lai của Samsung Việt Nam.
Chương trình mang đến cơ hội cho nhiều bạn trẻ muốn được trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp cũng như tìm kiếm cơ hội cọ xát và tích lũy kinh nghiệm thực tế.