Trong chiều nay (7.4), các bên liên quan gồm: Đại diện Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân, công an tỉnh, Sở KH-CN, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Thông tin Truyền thông, lãnh đạo nhà máy sẽ nhóm họp để lên phương án chi tiết cho cuộc tìm kiếm.