Đã rõ những sai phạm

Dựa trên Quyết định số 41-QĐ/UBKT, kế hoạch số 64-KH/UBKT, ngày 2.5.2013, kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà, đồng thời trên cơ sở báo cáo kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy họp ngày 11.9.2013 đã thống nhất kết luận về sai phạm đối với đồng chí Tư.

Cụ thể, tại thửa đất số 163, diện tích 409,5m2, có nguồn gốc: Trước năm 1980, gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tư được giao 1 suất đất, thể hiện trên bản đồ và sổ mục kê năm 1982, số thửa 14, diện tích 220m2. Đến năm 2001, xã đo đạc bản đồ, diện tích là 409,5m2, được UBND huyện Phú Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số S503253, ngày 5.8.2002, thửa số 163, với diện tích 409,5m2, tăng 189,5m2 so với diện tích ban đầu.

Như vậy, việc tăng 189,5m2 của gia đình đồng chí Nguyễn Văn Tư khi cấp GCN QSDĐ chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đến năm 2012, đồng chí Nguyễn Văn Tư làm thủ tục cho tặng con gái và con rể thửa đất số 191, mua lại hàng xóm diện tích 342,4m2 và được UBND huyện cấp GCN QSDĐ số BI152093, ngày 8.2.2012, mang tên ông Từ Tấn Ninh và vợ là bà Nguyễn Thị Liên.

Ngày 20.6.2013, kiểm tra hiện trạng 2 thửa đất đã được xây dựng tường bao quanh, kết quả đo đạc diện tích cả 2 thửa là 823m2, so với GCN QSDĐ tăng 71,1m2. Quá trình sử dụng, đồng chí Nguyễn Văn Tư đã để con gái, con rể lấn chiếm 71,1m2...

Làm rõ những tồn tại

Ngày 24.9.2013, Ủy ban Kiểm tra của huyện Phú Xuyên đã có kế hoạch kiểm điểm, xem xét xử lý kỷ luật với tổ chức đảng, đồng chí Nguyễn Văn Tư, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hà. Theo đó, từ 26.9 đến 5.10.2013, các tổ chức đảng (từ chi bộ đến đảng ủy) thực hiện việc kiểm điểm, xét đề nghị kỷ luật đối với tổ chức, cá  nhân đồng chí Nguyễn Văn Tư.

Từ 6.10 đến 15.10.2013, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy họp xem xét kỷ luật và đề nghị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Thế nhưng, đến nay, xã cũng chưa có hướng giải quyết về vi phạm đất đai của ông Tư.

Ông Nguyễn Văn Cương (Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Xuyên) cho biết, với những vi phạm của ông Tư, huyện ủy đã ra quyết định kỷ luật ở hình thức cảnh cáo và đang chuẩn bị cho thôi giữ cương vị bí thư đảng ủy xã. Đồng thời, Ủy ban Kiểm tra huyện cũng đã đề nghị sang UBND huyện thu hồi “sổ đỏ” những phần đất lấn chiếm của ông Tư.

Người dân đợi sự quyết liệt trong xử lý vi phạm phải được thể hiện mạnh mẽ hơn nữa.