Hơn 120 học viên ở 6 xã bị ảnh hưởng động đất nặng nhất gồm Trà Tân, Trà Bui, Trà Đốc, Trà Giác, Trà Sơn và thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, và 7 học viên ở huyện Tiên Phước cũng bị ảnh hưởng động đất, tham gia tập huấn.

Chương trình tập huấn phổ biến những kiến thức, tác động, hậu quả của động đất, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp ứng phó hợp lý, tối ưu phòng tránh động đất. Các lớp tập huấn sẽ bế giảng ngày 24.9.

Cùng với tập huấn, huyện Bắc Trà My đề nghị với chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 in ấn, cấp phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến kiến thức ứng phó động đất cho cán bộ, người  dân vùng động đất.