Sau trận động đất 4,7 độ richter ngày 16.11 vừa qua, kiểm tra cho thấy đập hiện vẫn an toàn. Tuy nhiên, vấn đề động đất đòi hỏi phải tiếp tục được nghiên cứu, đánh giá toàn diện về mặt khoa học; mặt khác, các tác động của động đất đã làm nứt nhiều công trình xây dựng lân cận, đặc biệt là nhà ở của dân, gây tâm lý lo lắng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân tại khu vực Bắc Trà My.

Bộ trưởng đề nghị các bên liên quan xuất phát từ yêu cầu an toàn cho người dân là số một, phải thực hiện nghiêm túc ý kiến của Thủ tướng tại thông báo số 327/TB-VPCP- ngày 22.9, trước mắt chưa cho tích nước và thực hiện khẩn trương việc đánh giá toàn diện về động đất, đặc biệt là động đất kích thích. Việc quyết định cho tích nước hay không tích nước vĩnh viễn đối với hồ chứa chỉ được thực hiện khi đã có kết quả đánh giá toàn diện về động đất.

Bộ trưởng yêu cầu EVN tiếp tục hoàn thiện việc lắp đặt, sửa chữa, hiệu chỉnh các thiết bị quan trắc công trình theo đề nghị của tư vấn AF - Colenco,  phối hợp với Viện Vật lý địa cầu sớm hoàn thiện công tác lắp đặt các thiết bị quan trắc động đất, đặc biệt là những thiết bị quan trắc gia tốc nền. Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học- Công nghệ Việt Nam và Viện Vật lý địa cầu thuê các tổ chức tư vấn, chuyên gia nước ngoài có kinh nghiệm tiến hành đánh giá toàn diện về động đất ở khu vực thủy điện Sông Tranh 2; sớm kiểm tra số liệu động đất cực đại và đánh giá xu hướng diễn biến của động đất kích thích để có cơ sở quyết định các biện pháp ứng xử đối với công trình thủy điện Sông Tranh 2 và các công trình xây dựng khác trong khu vực chịu ảnh hưởng...