Theo đó, người đứng đầu thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan làm rõ thông tin đã được đăng tải: Chủ tịch UBND xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội đã ký xác nhận vào sơ yếu lý lịch của công dân, với nội dung “bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương”. Đây là nội dung xác nhận được cơ quan chuyên môn nhận định là sai so với hướng dẫn của Bộ Tư pháp, được thể hiện ở Công văn 1520, năm 2014 của Cục Hộ tịch, Quốc tịch, Chứng thực – Bộ Tư pháp.

Trước đó, em Ngô V. A (công dân xã Duyên Hà) bức xúc việc nội dung xác nhận của chính quyền địa phương đã gây khó khăn, bất lợi khi em này chuẩn bị thủ tục nhập học đại học.

Hôm 8.8, em mang sơ yếu lý lịch đến UBND xã xin dấu để làm hồ sơ nhập học. Cán bộ tiếp dân nói do gia chưa đóng tiền xây dựng nông thôn mới, gồm tiền làm đường 300 nghìn đồng/khẩu, tiền điện chiếu sáng 130 nghìn đồng/khẩu... nên phải về bảo bố mẹ đóng đủ, có hóa đơn thu của thôn thì xã mới xác nhận.

Theo V.A, em đã đưa văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp và thông tin về vụ việc xảy ra ở Hải Dương cho Chủ tịch xã xem nhưng ông vẫn cho rằng, hai hồ sơ khác nhau, việc xã phê như vậy là đúng.

Với cung cách tiếp dân như vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, trước ngày 13.8, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì phải báo cáo kết quả xem xét, xử lý cán bộ khi bút phê sơ yếu lý lịch công dân trước lãnh đạo thành phố.