Công văn số 1454/UBND-THKH ngày 22.2 do ông Nguyễn Đình Xứng - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá ký ghi rõ: “Giao Chủ tịch UBND TP.Thanh Hoá tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm tập thể, cá nhân Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường miền Trung - tiểu dự án Thanh Hoá về việc cán bộ đi lễ hội, đền chùa đầu năm trong giờ hành chính (ngày 19.2.2016) trước ngày 25.2; giao Sở Nội vụ kiểm tra, giám sát việc kiểm điểm trên và có ý kiến đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm”.

Trao đổi với Lao Động chiều 23.2, ông Lê Quang Hiển - Chánh Văn phòng UBND TP.Thanh Hoá cho hay, ngay sau khi báo Lao Động phản ánh, Chủ tịch UBND TP.Thanh Hoá đã có văn bản chỉ đạo, kiểm điểm đối với lãnh đạo ban và yêu cầu các đơn vị trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về việc cấm dùng xe công, giờ hành chính đi lễ đầu năm.