Theo Ban ATGT TP, trong tháng 7, TP xảy ra  67 vụ TNGT, làm chết 61 người và bị thương 25 người (tăng 11 vụ, tăng 12 người chết và tăng 6 người bị thương so với tháng 6).

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín yêu cầu các quận – huyện trong tháng 8 phải giảm cả 3 mặt (số vụ, số người chết, bị thương) và chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu không đạt.