Bàn về nghị quyết phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2013, ông Trần Trọng Dực cho biết, thời gian vừa qua một số quận, huyện tổ chức thi công chức rất tốt, nhưng cũng có một số đơn vị thi công chức là việc “chạy” để được thi, “chạy” để được đỗ. Cũng theo ông Dực, việc phân cấp cho quận, huyện tổ chức thi tuyển công chức khối quận, huyện là đúng. Nhưng việc quản thi tuyển công chức ở quận, huyện ra sao cũng là một vấn đề.

“Thưa các đồng chí, bây giờ người ta nói dưới 100 triệu đồng không có chuyện đỗ đâu. Còn “chạy” vào đâu? Đó là trưởng phòng nội vụ các quận, huyện. Tôi xin mách với các đồng chí lãnh đạo quận, huyện, trưởng phòng nội vụ các quận, huyện đang là đầu mối thu hút việc tiếp nhận hồ sơ, nhận tiền “chạy” của các thí sinh để đỗ công chức và không dưới 100 triệu đồng. Nói đến điều này là rất đau lòng, nhưng đây là thực trạng đang tồn tại” - ông  Dực thẳng thắn.

Cũng theo ông, thời gian qua, việc tuyển chọn cán bộ có chất lượng hơn, song mục tiêu giảm biên chế chưa thực hiện được, bộ máy không được tinh giản mà năm sau cao hơn năm trước. “Vấn đề ở đây là do trình độ quản lý hay do năng lực làm việc của cán bộ? Tôi nghĩ cần thiết phải đánh giá chất lượng cán bộ” - ông Dực nhấn mạnh.

“Thi công chức mà bộ phận giáo viên chấm bài, thí sinh làm bài không sai một dấu chấm, dấu phảy trong đáp án, điểm tối đa 100%. Tôi xin hỏi như vậy thì chất lượng thi công chức ra làm sao? Trách nhiệm trong quản lý thi như thế nào?” - ông Dực nêu vấn đề - “Tôi đã từng chấm thi và phát hiện 2 giáo viên tự ý lấy bài của thí sinh để chấm. Tôi yêu cầu Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong phải kiểm điểm giáo viên này, cho thấy chất lượng tuyển công chức của chúng ta không ổn tí nào”.

Không chi mua xe ôtô

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, UBND TP sẽ kiên trì các giải pháp tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội; tạo bước đột phá trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm tăng trưởng... TP sẽ thực hiện triệt để thực hành tiết kiệm, năm 2013 sẽ không mua xe ôtô con, qua đó dùng khoản 81 tỉ đồng đã được bố trí chi cho hạng mục này để điều chuyển sang xây dựng hạ tầng nông thôn mới và các mục tiêu khác.