Trong số 358 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, có 131 hộ tái định cư tại xã Trà Bui được cấp hơn 290 ha, còn lại 227 hộ dân sở tại được cấp 638ha.

Tuy nhiên, vẫn còn 190 hộ dân tái định cư thủy điện Sông Tranh 2 hiện chưa đủ diện tích hoặc chưa có đất sản xuất để bố trí, UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục rà soát, xác định khả năng sản xuất tại 390ha đất để tiếp tục giao. Đây là diện tích còn lại trong tổng số 1.319 ha đất rừng nghèo tự nhiên thuộc BQL rừng phòng hộ Sông Tranh... mà UBND huyện Bắc Trà My được phép chuyển đổi mục đích sử dụng để cấp đất sản xuất 321 hộ dân tái định cư.