Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đồng thời yêu cầu Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình cử ngay đoàn công tác vào hiện trường để nắm bắt tình hình, phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị thi công khắc phục sự cố.

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng xuống ngay hiện trường nắm tình hình và giải quyết sự cố. Bộ trưởng cũng trực tiếp yêu Chủ tịch HĐQT TCty Sông Đà cử các đơn vị, cán bộ có năng lực trong lĩnh vực thủy điện vào trợ giúp cho nhà thầu là Công ty cổ phần Sông Đà 505 (đơn vị thi công) khắc phục sự cố, dù Cty CP Sông Đà 505 là đơn vị dân doanh không trực thuộc TCty Sông Đà.