Đồng thời ông Thăng cũng chỉ đạo lập tức công khai toàn bộ chuyến bay bị hủy, chậm chuyến và thời gian cụ thể bị chậm của các hãng hàng không. Ngoài ra, Cục Hàng không phải triển khai ngay việc xây dựng Đề án tái cơ cấu, đổi mới toàn diện ngành Hàng không VN. Việc sửa Luật Hàng không cũng cần phải xem xét, rà soát lại toàn bộ quy trình, quy phạm bay, tiêu chuẩn bay… để nâng cao hiệu quả quản lý. Cải tổ lại ngành hàng không, phải tập trung vào chất lượng, dịch vụ, an ninh, an toàn, phải tạo sự chuyển biến rõ nét so với hiện nay. 

Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Hàng không VN cũng cần tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi các hãng hàng không trong và ngoài nước mở tuyến đi và đến các cảng hàng không quốc tế, trước mắt tập trung vào CHK Liên Khương. 

Song song với việc đảm bảo tiến độ Dự án trọng điểm Nhà ga hành khách T2, Bộ trưởng nhấn mạnh phải có ngay phương án khai thác nhà ga này sao cho hiệu quả, hợp lý.