Trong buổi đối thoại kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đã trả lời 12 vấn đề người dân kiến nghị liên quan đến việc ban hành các quyết định thu hồi, giao đất cưỡng chế đất thuộc dự án khu đô thị Văn Giang. Theo Thứ trưởng Hiển, việc thu hồi đất ở dự án này phục vụ cả lợi ích quốc gia lẫn lợi ích công cộng. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất ở xã Xuân Quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đại diện các hộ dân ở Văn Giang đã chất vấn vì sao tờ trình của UBND tỉnh (dẫn tới quyết định của Thủ tướng về xác định quỹ đất để tạo vốn xây dựng công trình cơ sở hạ tầng) không được HĐND thông qua theo quy định của Luật Đất đai nhưng vẫn được Bộ TNMT bỏ qua, không báo cáo Thủ tướng. Về điều này, ông Hiển cho hay, chủ trương đổi đất lấy hạ tầng là chủ trương lớn, tất cả dự án đổi đất phải trình Thủ tướng.

Hưng Yên đã trình chủ trương này và đã được đồng ý. Cũng theo Thứ trưởng Hiển, việc cưỡng chế thu hồi đất và áp dụng biện pháp hỗ trợ thi công vào ngày 24.4 là việc của tỉnh Hưng Yên chứ không phải Bộ TNMT. Luật Đất đai không hướng dẫn trình tự thủ tục cưỡng chế mà phải theo các luật khác.