Theo đó, đến hết năm 2017, đạt tối thiểu bằng trung bình của các nước ASEAN 4. Trong đó, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, gồm: Nộp thuế và BHXH không quá 168h/năm (trong đó thuế là 119 giờ và BHXH là 49 giờ). Về cải thiện thứ hạng và điểm số của các chỉ số “Khởi sự kinh doanh”, Bộ KHĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan: Tài chính, LĐTBXH, BHXH Việt Nam cải thiện thứ hạng và điểm số của các chỉ số “Khởi sự kinh doanh”, “Bảo vệ nhà đầu tư”; theo dõi, đánh giá về các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh.

Chính phủ yêu cầu BHXH Việt Nam áp dụng công nghệ thông tin, kết nối mạng giữa các cơ quan BHXH của 63 tỉnh, TP trực thuộc T.Ư, tạo lập cơ sở dữ liệu BHXH tập trung của cả nước, tiến tới thực hiện giao dịch điện tử đối với các thủ tục kê khai, thu nộp và giải quyết chính sách BHXH, BHYT và BHTN. Nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BHTN vào một thẻ điện tử chung. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả BHYT đúng, kịp thời và tránh thất thoát.

Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chỉ đạo cơ sở khám chữa bệnh kết nối cơ sở dữ liệu với Bộ Y tế và BHXH Việt Nam để thực hiện giao dịch điện tử phục vụ quản lý nhà nước về BHYT và giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy định tại Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành về “Khởi sự kinh doanh” và “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”. Cơ quan đăng ký kinh doanh chủ trì phối hợp với cơ quan thuế, lao động, BHXH kết nối các thủ tục nhằm rút ngắn thời gian khởi sự kinh doanh cho doanh nghiệp.

Hiện nay BHXH Việt Nam đang xây dựng và chuẩn bị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP. Để cắt giảm thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) về BHXH, BHYT, BHTN, nhằm rút ngắn thời gian nộp BHXH xuống còn 49 giờ trong năm 2017, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ thực hiện các nhiệm vụ như tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 166/2016/NĐ-CP ngày 24.12.2016 của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Ban hành quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử tất cả các lĩnh vực thu, số thẻ, giải quyết chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN để quy định có hiệu lực cùng hiệu lực của Nghị định (13.2017); xây dựng quy trình hậu kiểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT; tiếp tục hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện giao dịch điện tử, chuẩn bị các điều kiện về nhân lực để hỗ trợ tới cá nhân khi Chính phủ ban hành nghị định về giao dịch điện tử.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện các phần mềm quy trình nghiệp vụ, chuẩn kết nối để tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử của tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực giải quyết của ngành theo quy định. Xây dựng cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN liên thông trên toàn quốc; kết nối thông tin, dữ liệu với các cơ quan, tổ chức liên quan để thực hiện giao dịch điện tử.

Nghiên cứu thực hiện cấp thẻ BHYT điện tử, tiến tới tích hợp các thông tin BHXH, BHTN vào một thẻ điện tử chung (giai đoạn 2017 - 2020). Chỉ đạo BHXH các địa phương tổ chức thực hiện việc giao sổ BHXH cho người lao động kịp thời, hiệu quả. Nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT, kết nối điện tử với các bệnh viện, phòng khám, đảm bảo chi trả BHYT đúng, kịp thời và tránh thất thoát.

Ngoài ra, ngành BHXH sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam và kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, các bộ sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC nhằm đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC về BHXH, BHYT, BHTN cho cá nhân và tổ chức.

Thiết lập hệ thống tư vấn, giải đáp, chăm sóc khách hàng tập trung, chuyên nghiệp, hiện đại nhằm tiếp nhận, xử lý thông tin, tư vấn, giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Đặc biệt, BHXH VN yêu cầu các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19.10.2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giao dịch.