Trong đó, ngành BHXH tiếp tục tham mưu tốt cho cấp uỷ chính quyền địa phương trong công tác triển khai thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT và các chương trình mục tiêu, kế hoạch về BHYT giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn. Đặc biệt là ban chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT, BHTN huyện thực hiện chương trình số 55/CTr-TU của Tỉnh ủy Gia Lai và Quyết định số 565/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai; đổi mới phương thức tuyên truyền chính sách BHYT bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú ngắn gọn, đi vào trọng tâm là quyền lợi thụ hưởng khi tham gia BHYT. Đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, hiện nay BHXH huyện cũng đã ký quy chế phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trong công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Tổ chức đối thoại trực tiếp với hội viên, người dân, tuyên truyền nhân rộng về các chế độ chính sách, để cho người dân hiểu được về quyền lợi khi đi khám chữa bệnh người có thẻ BHYT, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng giải đáp những vấn đề còn vướng mắc khi người dân chưa hiểu rõ. Phối hợp chặt chẽ với các đại lý thu BHYT hộ gia đình gồm hai hệ thống đại lý thu BHYT ở xã, thị trấn và đại lý của bưu điện. Tháo gỡ kịp thời những vướng mắc ở cơ sở tạo niềm tin cho người dân khi tham gia BHYT...