Hồi 4 giờ ngày 1.11, vị trí tâm bão số 12 ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 119,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía đông-đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 14 - cấp 15.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 12 di chuyển theo hướng giữa tây và tây-tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Đến 4 giờ ngày 2.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,0 độ vĩ bắc; 115,8 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 460km về phía đông-đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 14 - cấp 15.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 4 giờ ngày 3.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc; 112,7 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230km về phía bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - cấp 12 (tức là từ 103 đến 133km một giờ), giật cấp 14 - cấp 15.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa tây và tây-tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía đông bắc biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, sau tăng lên cấp 9 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11 - cấp 12, giật cấp 14 - cấp 15, biển động dữ dội.

Mời các bạn cùng xem bản tin dự báo thời tiết sáng ngày 1.11.2013 của Đài THVN: