Trao đổi với PV Báo Lao Động, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn khẳng định, vấn đề chi phí quản lý và việc kéo dài tuổi nghỉ hưu không liên quan đến nhau. Việc BHXH VN cùng Bộ LĐTBXH đang trình Chính phủ để trình lên Quốc hội xem xét, cân nhắc việc kéo dài tuổi nghỉ hưu thực chất là phục vụ cho việc bảo đảm vấn đề an toàn và lâu dài cho quỹ hưu trí của Việt Nam.

Liên quan đến thông tin báo chí đưa ra về chi phí của BHXH VN trong năm 2015 quá cao, lên tới 7.407 tỉ đồng, tăng khoảng 75,8% so với năm 2014. Đại diện BHXH VN cho biết: Việc Kiểm toán Nhà nước vào kiểm toán hoạt động của BHXH VN theo quy định của Luật BHXH được Quốc hội thông qua là hoạt động hết sức bình thường. Sau báo cáo kiểm toán, BHXH VN hằng tháng đều định kỳ có thông tin kịp thời cho báo chí.

Rất đáng tiếc, một số thông tin báo chí vừa rồi cho rằng chi phí quản lý bộ máy quá lớn, tăng khoảng 75,8% là chưa chính xác. Thực chất là dự toán kế hoạch chi năm 2015 của BHXH VN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chỉ có 6.560 tỉ đồng (tăng khoảng 59% so với kế hoạch 2014) nhưng việc tăng này chủ yếu để phục vụ cho những nhiệm vụ cấp bách và cần thiết của cả hệ thống BHXH. Mà những khoản này năm 2014 và các năm trước đó chưa được bố trí kịp, bao gồm: Thứ nhất, chi cho công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Đây là đòi hỏi rất cấp bách. Nhờ công tác tuyên truyền này mà năm 2015 và 2016, số lượng đối tượng tham gia BHXH, BHYT có bước phát triển ngoạn mục. “Đến nay có 81,7% số người dân Việt Nam có BHYT và chúng tôi đang phấn đấu nâng tỉ lệ người lao động tham gia BHXH theo Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị và công tác tuyên truyền có tác động rất tích cực và hiệu quả trong việc phát triển đối tượng” - ông Sơn nói.

Thứ hai, chi cho đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện giao dịch điện tử trong BHXH, BHYT, BHTN. Đây cũng là nhiệm vụ rất cấp bách, cần thiết. Vừa rồi, thông qua việc đẩy mạnh công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, BHXH VN đã thực hiện những cải cách hành chính được ghi nhận bởi World Bank và các cơ quan báo chí, giảm còn 32 thủ tục hành chính, giảm số giờ giao dịch từ hàng trăm giờ xuống còn 49 giờ và đang phấn đấu đến năm 2017 đưa số giờ giao dịch xuống còn 45 giờ.

Thứ ba, chi ứng dụng CNTT theo yêu cầu của Quốc hội. “Chúng tôi phấn đấu đến năm 2018 hoàn thành đúng yêu cầu của Quốc hội là đưa ứng dụng CNTT, giao dịch điện tử, hệ thống thông tin giám định BHYT đi vào hoạt động đồng bộ, hiện đại hóa. Sáng nay, trong phiên giải trình với Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội, rất nhiều đại biểu Quốc hội đã nhắc BHXH VN về lộ trình này và chúng tôi đã hứa với Quốc hội, hứa với Chính phủ là sẽ thực hiện mục tiêu đã đưa ra”.

Thứ tư, chi phục vụ trực tiếp cho đối tượng tham gia hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đây là nhu cầu rất lớn vì đối tượng tham gia tăng, đối tượng thụ hưởng tăng, mở rộng các mạng lưới đại lý thu cho BHXH, BHYT, BHTN nên cũng phải tăng chi trực tiếp cho các đối tượng. Thực chất việc chi cho quản lý năm 2015 chỉ tăng có 6% so với năm 2014.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn nhấn mạnh: “Toàn bộ kinh phí được lập dự toán và được Thủ tướng giao là để phục vụ cho các nhiệm vụ cấp bách, cần thiết và chi trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng. Quá trình lập dự toán và trình duyệt là quá trình rất chặt chẽ, thận trọng. BHXH VN lập dự toán còn phải báo cáo, giải trình trước Bộ Tài chính. Bộ Tài chính sau đó thẩm định rồi mới trình Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch giao chỉ tiêu thu, chi cho BHXH VN. Nhiệm vụ của chúng tôi là thực hiện đúng theo quyết định đó của Thủ tướng và hướng tới việc tiết kiệm chi phí sao cho hiệu quả để bảo đảm chủ trương của Chính phủ là tiết kiệm, hiệu quả. Chúng tôi sẽ sớm hoàn thành báo cáo lên Chính phủ theo đúng tinh thần công văn của Văn phòng Chính phủ”.