Nguyên nhân của tình trạng này là do các các chủ hàng thường giết mổ gia cầm tại chỗ theo yêu cầu của người mua. Đề nghị cơ quan chức năng sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng giết mổ gia cầm bừa bãi như hiện nay. 
Lề đường cũng thành... lò mổ!