Đến sáng mai (19.11), lũ trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên xuống mức BĐ1, riêng các sông ở Thừa Thiên Huế, sông Vệ (Quảng Ngãi), sông Kôn (Bình Định), hạ lưu sông Ba (Phú Yên) còn trên mức BĐ1.

 
Nguồn VTV