Riêng  dịp nghỉ Tết âm lịch: Cán bộ, CCVC và NLĐ của các cơ quan HCSN, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là CCVC) sẽ đi làm bù vào thứ bảy (25.1.2014) và thứ bảy (8.2.2014), để nghỉ hoán đổi vào thứ ba (28.1.2014) và thứ tư (29.1.2014). Như vậy,  CCVC được nghỉ 9 ngày liên tục, từ thứ ba (28.1.2014) đến hết thứ tư  (5.2.2014) - tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Tỵ đến hết ngày 6 tháng Giêng năm Giáp Ngọ.