Bà Nguyễn Thị Tố Hằng (Phó Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp) cho biết, đầu năm nay, cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) mới có quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với ông Chấn. Kể từ thời điểm đó ông Chấn mới chính thức có quyền yêu cầu bồi thường (tức phải có đủ các căn cứ như: Văn bản xác định hành vi trái pháp luật, ở đây là quyết định đình chỉ đã xác định ông Chấn không phạm tội).

Thời gian ông Chấn bị ngồi tù rất dài (10 năm). Hiện nay ông Chấn và gia đình đang tập hợp hồ sơ và các căn cứ để yêu cầu bồi thường.

Hiện nay, ông chưa có đơn yêu cầu bồi thường, cũng như đơn trợ giúp pháp lý liên quan lĩnh vực Bộ Tư pháp. Bởi thế, Cục Bồi thường nhà nước đã trực tiếp liên hệ với ông Chấn và hướng dẫn làm hồ sơ yêu cầu bồi thường, cách chứng minh thiệt hại và các vấn đề liên quan.

Ngoài ra, Cục cũng đã làm việc với luật sư Vũ Thị Nga (người nhận tư vấn pháp lý miễn phí cho ông Chấn). Văn phòng luật sư này cũng đang giúp ông Chấn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hoạt động bồi thường của nhà nước.