Riêng tháng 8.2012, toàn quốc xảy ra 859 vụ, làm chết 755 người, bị thương 612 người. So với tháng 8.2011 giảm 223 vụ, giảm 171 người chết, giảm 237 người bị thương.