Đó là các tỉnh: Lai Châu, Bắc Ninh, Kom Tum, Đồng Nai, Đắk Lắk và Hải Dương. Thủ tướng yêu cầu Ban An toàn giao thông của 6 tỉnh nói trên phải kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông ngay trong quý III/2012.

Ngoài việc phê bình các tỉnh có số người chết vì TNGT tăng cao, Thủ tướng đã biểu dương 47 tỉnh/thành đã giảm trên 10% số người chết do tai nạn giao thông, vượt chỉ tiêu giảm số người chết.

Có 5 địa phương được Thủ tướng đặc biệt biểu dương là Tuyên Quang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc và Hà Tĩnh đã giảm trên 40% số người chết do TNGT.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2012, cả nước đã xảy ra 17.886 vụ TNGT, làm chết 4.953 người và bị thương 19.977 người. So với cùng kỳ năm 2011, đã giảm 4.931 vụ, giảm 992 người chết, giảm 5.513 người bị thương...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban An toàn giao thông các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tích cực, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp trọng tâm của Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ, Kế hoạch hành động Năm an toàn giao thông 2012 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và kết luận tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2012 (số 228/TB-VPCP ngày 29/6/2012 của Văn phòng Chính phủ) triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012.