Đó là các làng nghề chế biến tinh bột mì ở xã Hoài Hảo (huyện Hoài Nhơn), làng nghề chế biến tinh bột mì ở xã Bình Tân (huyện Tây Sơn), làng nghề làm bún tươi Ngãi Chánh ở xã Nhơn Hậu (thị xã An Nhơn).