Get the Flash Player to see this player.
 
Cuộc thử nghiệm diễn ra vào chiều ngày 5.5 vừa qua, đây là lần thứ 3 nước này tiến hành thử nghiệm cho J-20. Chuyến bay đầu tiên trong ngày 5.5 bắt đầu từ 15h30’ đến 16h24’ (kéo dài 55 phút). Chuyến bay thứ hai bắt đầu từ 17h50’ đến 18h47’ (kéo dài 57 phút). Như vậy tổng số phút bay thử nghiệm là 113 phút. Theo các chuyên gia, Trung Quốc sẽ sớm trang bị cho quân đội dòng máy bay này trước năm 2020.
 
Get the Flash Player to see this player.
H.M.A