"Hôm nay là một ngày lịch sử, buổi trình diễn ở triển lãm hàng không quốc tế MASK đã đánh dấu việc kết thúc giai đoạn đầu bay thử nghiệm của chiến đấu cơ T-50.
Chúng tôi sẽ chuyển sang giai đoạn 2 của cuộc thử nghiệm. Chúng tôi cũng đã nhận được đề nghị bắt đầu chế tạo một lô máy bay T-50 trước khi chính thức sản xuất hàng loạt" - ông Bodarev cho biết.
Theo các chuyên gia đánh giá, chiến đấu cơ thế hệ 5 T-50 đã có màn bay thử nghiệm rất ấn tượng tại MASK 2017.
Xem video T-50 bay thử nghiệm ở MASK 2017: