"Việc thiết lập này nhằm thực hiện công việc bảo trì tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư trên bán đảo Kamchatka," văn phòng báo chí cho biết. "Đội nhóm bảo trì đầu tiên đã được cử đến căn cứ hải quân ở đó, bao gồm các nhân viên từ các đội nhóm bảo trì và bảo hành tàu ngầm, xây dựng các cơ sở và phòng ban quản lý chất lượng."

Nghị quyết của Chính phủ ngày 25 tháng 12, năm 2014 đã chỉ định Sevmash là nhà thầu duy nhất chịu trách nhiệm cho việc bảo trì các tàu ngầm hạt nhân tiên tiến lớp Borei. Chiếc tàu đầu tiên thuộc lớp Borei là Alexander Nevsky, đã đến trạm của nó ở Thái Bình Dương gần đây.

Hiện nay, Sevmash đang xây dựng hai loại tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ tư bao gồm Dự án 855 Yasen và Dự án 955 Borei. Chương trình mua sắm quốc phòng cũng hỗ trợ cho việc xây dựng tám tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei và lớp Borei-A.

Sevmash là một công ty con của Tổng công ty đóng tàu United, nằm trên bờ biển của Biển Trắng. Khả năng sản xuất của nhà máy đóng tàu cho phép những nó có thể xây dựng tàu di chuyển lên đến 100.000 tấn, mang theo động cơ đẩy thông thường và hạt nhân. Công ty có hơn 26.000 nhân viên. Nó đã xây dựng 45 tàu nổi và 167 tàu ngầm, trong đó có 132 tàu là tàu ngầm năng lượng hạt nhân.