Cụ thể, Tập đoàn Kalashnikov - nhà sản xuất loại súng AK-74 nổi tiếng - đã phát triển môđun chiến đấu hoàn toàn tự động, dựa trên công nghệ hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo, cho phép tự xác định mục tiêu và ra quyết định.
Trong tương lai gần, Tập đoàn Kalashnikov sẽ giới thiệu một loạt sản phẩm dựa trên hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo. Một môđun chiến đấu hoàn toàn tự động sử dụng công nghệ này dự kiến được trình diễn tại Diễn đàn Quân đội 2017 - bà Sofiya Ivanova cho biết.
Hệ thống mạng nơ-ron nhân tạo là một hệ thống tiếp thu, học hỏi nhanh chóng, vận hành nhờ những thuật toán và những kinh nghiệm thu nhận được.