Xem xe phun lửa TOS-1A Pinocchio của Nga khoe hỏa lực kinh hoàng: