Hệ thống tên lửa phòng không Buk-M2

 

Hệ thống tên lửa Iskander-M

 

Lựu pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV.

 

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars

 

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U

 

Hệ thống tên lửa phòng không S-400

 

Xe thiết giáp chở quân Bumerang 

 

Hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2DT