Xem clip phản lực chiến đấu CF-18 bắn tên lửa thể hiện sức mạnh: