"Hôm nay, giai đoạn thu hồi vũ khí lần hai sẽ được tiến hành bao gồm thu hồi súng cối, và vào tuần tới, giai đoạn ba sẽ được tiến hành để thu hồi pháo binh, bao gồm súng chống tăng D-48 và D-44 cỡ 85mm, " ông Ruslan Tkachuk cho biết.

Trước đó, giai đoạn thu hồi vũ khí đầu tiên bao gồm việc thu hồi xe tăng đã được hoàn tất vào hôm 6.10.