Loại máy bay không người lái trên không (UAV) của Nga được trang bị một hệ thống mới thích nghi với chiến tranh hỗn hợp đã được phát triển bởi Tổng công ty Chế tạo dụng cụ thống nhất OPK của Nga.

Hệ thống mới này cho phép trao đổi thông tin trực tiếp giữa các điểm chỉ huy và UAV mà không có trung gian trên mặt đất, cho phép thời gian phản ứng nhanh hơn. Hệ thống này bao gồm một hệ thống định vị quán tính, một hệ thống ghi âm trên máy bay và một hệ thống phần mềm defined radio. Các thiết bị vô tuyến điện tử trên máy bay được phát triển bởi OPK là rất phổ cập và có thể được cài đặt trên bất kỳ loại UAV.

Chiến tranh mạng lưới trung tâm là một học thuyết quân sự hướng tới nâng cao khả năng quân sự thông qua việc thống trị thông tin và truyền thông và những người tham gia chiến đấu thống nhất vào một mạng duy nhất. Học thuyết này được coi là một phần của chiến tranh hỗn hợp.