Cuộc tập trận này có sự tham gia của tàu hộ tống Stoykiy, Soobrazitelny và Boykiy, xe quét mìn và tàu hộ tống chống tàu ngầm, tàu sân bay mang tên lửa cũng như tàu hỗ trợ.

Tại biển này, các tàu chiến của Hạm đội Baltic sẽ đoàn kết các lực lượng chiến thuật và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chống tàu ngầm và chống máy bay quốc phòng và chiến tranh chống lại âm mưu kẻ thù.