Hợp đồng này được sử dụng cho việc mua thêm các trang thiết bị và dịch vụ lắp đặt kỹ thuật liên quan để hỗ trợ cho việc nâng cấp phần mềm điều khiển Block 3F trên hai máy bay F-35A.

Hầu hết các công việc theo hợp đồng sẽ được thực hiện tại Fort Worth, Texas và 10 phần trăm còn lại được thực hiện ở Baltimore, Maryland. Quá trình này dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 9 năm 2021.