Cấu hình hệ thống huấn luyện bay được thiết lập bao gồm việc nâng cấp các tính năng nhiệm vụ máy tính, máy bay, các cảm biến vũ khí, và sự tương tác máy bay-con người, tuyên bố nói.

Theo hợp đồng, các công việc sẽ được thực hiện tại Trạm hàng không Hải quân ở Oceana, Virginia, Lemoore và ở Trạm hàng không lính thủy tại Miramar, California, Beaufort, miền nam Carolina và Iwakuni, Nhật Bản.

Một số công việc cũng sẽ được thực hiện tại các căn cứ Joint Reserve ở New Orleans, Louisiana và Fort Worth, Texas.

Những yêu cầu của hợp đồng dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 3 năm 2018.