“Sáu tàu đã rời căn cứ của Hạm đội Biển Bắc gồm tàu khu trục Admiral Ushakov, tàu chống tàu ngầm lớn Vice-Admiral Kulakov, tàu tên lửa nhỏ Rassvet và Iceberg, cũng như các tàu chống tàu ngầm nhỏ Brest và Yunga, "ông Vadim Serga nói thêm.

Hai xe quét mìn Yadrin và Kolomna đã hỗ trợ dẫn sáu tàu chiến từ căn cứ của họ đến biển Barents để tham gia cuộc tập trận, người phát ngôn nói.

Hiện nay, các tàu đang ở trong khu vực phân tán ở biển Barents, nơi các binh lính đã thực hành các biện pháp phòng thủ chống lại lính biệt kích kẻ thù ở ngoài khơi, ông Vadim Serga nói.

Tin bài nổi bật