THÔNG BÁO TUYỂN VIÊN CHỨC 
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018:
* Tiêu chuẩn dự tuyển chung: (1)Tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ, Tiến sĩ ở các chuyên ngành phù hợp tiêu chuẩn và vị trí tuyển dụng; Chứng chỉ Ngoại ngữ và Tin học phù hợp với vị trí tuyển dụng. (2)Tiêu chuẩn dự tuyển cụ thể của từng vị trí tuyển dụng được niêm yết tại Văn phòng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và website: http://www.vafs.gov.vn.
 * Số lượng: 44 chỉ tiêu, gồm: 40 Nghiên cứu viên (ngành: Lâm sinh/Lâm học, Lâm nghiệp, Công nghệ sinh học, Sinh học, Kinh tế, Quản lý Tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên rừng và môi trường, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Khoa học cây trồng, Quản lý đất đai, Môi trường/Sinh thái môi trường, Khoa học môi trường, Kinh tế, Kinh tế nông thôn và xã hội học, Chế biến lâm sản; 03 Kế toán viên (ngành: Kế toán, Tài chính, Kế toán tổng hợp); 01 Chuyên viên. 
 * Hồ sơ dự tuyển: Đơn xin dự thi; Bản khai lý lịch có dán ảnh; Các văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm; Giấy khai sinh; Giấy tờ ưu tiên; Giấy chứng nhận sức khỏe, Hợp đồng lao động (nếu có), photo sổ 
BHXH (nếu có).
* Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 08/10/2018 đến ngày 12/10/2018.
* Nơi nhận hồ sơ: Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện về Ban Tổ chức, Hành chính - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, số 46 đường Đức Thắng, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
* Thời gian phát tài liệu và hướng dẫn ôn thi: ngày 19 tháng 10 năm 2018.
* Thời gian thi tuyển: ngày 03 và 04 tháng 11  năm 2018. 
Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Tổ chức, Hành chính - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.
Điện thoại: 024-38389031 hoặc 024-37525517.