THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2019

Căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-ĐHĐN ngày 10/5/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định 161/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Kinh tế năm 2019, bên cạnh các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp được quy định tại Quyết định số 1983/QĐ-ĐHĐN ngày 10/5/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Nhà trường bổ sung  các điều kiện đặc thù liên quan đến từng vị trí việc làm, chuyên môn nghề nghiệp trong kế hoạch tuyển dụng như sau:

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ TIÊU CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

TT

Đơn vị

Số lượng

Vị trí việc làm

Tiêu chuẩn khác

1

Khoa Du lịch

02

Giảng viên bộ môn Kinh doanh Lữ hành

- Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên,hoặc các chuẩn khác tương đương;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài;

- Đối với các trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học hoặcsau đại họcdo cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS và sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét, quyết định;

- Ưu tiên các ứng viên biết thiết kế đồ họa hoặc công nghệ thông đối với vị trí việc làm tại Bộ môn Thương mại điện tử.

 

03

Giảng viên bộ môn Kinh doanh Khách sạn

2

Khoa Kinh tế

01

Giảng viên bộ môn Kinh tế học

01

Giảng viên bộ môn Kinh tế phát triển

3

Khoa Luật

01

Giảng viên bộ môn Luật Kinh tế - Dân sự

01

Giảng viên bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước

4

Khoa Ngân hàng

01

Giảng viên bộ môn Ngân hàng

01

Giảng viên bộ môn Tài chính công

5

Khoa Marketing

06

Giảng viên bộ môn Marketing

6

Khoa Quản trị kinh doanh

01

Giảng viên bộ môn Quản trị kinh doanh tổng quát

01

Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

7

Khoa Thương mại điện tử

04

Giảng viên bộ môn Thương mại điện tử

01

Giảng viên bộ môn Kinh doanh thương mại

8

Khoa Thống kê – Tin học

04

Giảng viên bộ môn Tin học quản lý

- Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên, hoặc các chuẩn khác tương đương;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài;

- Đối với các trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học hoặcsau đại họcdo cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS và sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định.

9

Khoa Kinh tế chính trị

01

Giảng viên bộ môn Kinh tế chính trị

- Có trình độ ThS trở lên đúng chuyên ngành;

- Ưu tiên ứng viên đang làm nghiên cứu sinh;

- Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ tuyển ứng viên có trình độ TS. Các môn còn lại ưu tiên các ứng viên có trình độ TS.

01

Giảng viên bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

01

Giảng viên môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

10

Tổ ngoại ngữ chuyên ngành

05

Giảng viên Tổ ngoại ngữ

- Có trình độ ThS trở lên, chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành phù hợp;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương;

Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài và có kinh nghiệm giảng dạy.

11

Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

01

Chuyên viên

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc khối ngành đo lường đánh giá trong giáo dục hoặc thống kê đạt loại khá trở lên;

12

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

02

Nghiên cứu viên

- Tốt nghiệp đại học, có trình độ Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế hoặc quản lý;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên,hoặc các chuẩn khác tương đương;

- Đối với các trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học hoặcsau đại họcdo cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS và sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định.

01

Chuyên viên

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy khối ngành Quản trị kinh doanh, ngoại thương, ngoại giao, ngoại ngữ đạt loại khá trở lên;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên,hoặc các chuẩn khác tương đương;

- Ưu tiên ứng viên có trình độ ThS, tốt nghiệp ở nước ngoài, người có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý khoa học.

13

Trung tâm CNTT và TT

01

Chuyên viên

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quản trị Kinh doanhvà các ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông(tại doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức giáo dục, ....);

- Ưu tiên:ứng viên có kỹ năng trong thiết kế đồ họa, dựng film, viết content và các kỹ năng liên quan đến truyền thông đa phương tiện;

- Ưu tiên: Ứng viên có khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh) là lợi thế;

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệp trong quản lý web, facebook và các nền tảng mạng xã hội khác; xây dựng được các ấn phẩm truyền thông khác nhau.


- Lưu ý: Ngoài các tiêu chuẩn chung và các tiêu chuẩn cụ thể nêu trên, những trường
hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển(theo mẫu);

2. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

4. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ bao gồm:

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và học bạ THPT;

- Bản sao có chứng thực bằng ĐH, ThS, TS và bảng điểm (trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, trừ các trường hợp đi học theo diện học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Hiệp định Chính phủ các nước);

- Chứng chỉ ngoại ngữ;

- Chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chuẩn khác tương đương);

- Các chứng chỉ và giấy tờ khác có liên quan.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;

6. Bản sao giấy khai sinh; Giấy CMND, Hộ khẩu (công chứng);

7. Mẫu thông tin ứng viên

III. HÌNH  THỨC KỲ TUYỂN DỤNG

Xét tuyển, cụ thể:

1. Đối với vị trí việc làm giảng viên: Giảng thực hành, thời gian từ 30 phút đến 45 phút.

2. Đối với các vị trí việc làm khác: Vấn đáp (kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và câu hỏi tình huống) về các văn bản luật và dưới luật có liên quan đến vị trí việc làm trong thời gian 30 phút.

IV. THỜI GIAN NỘP

Các ứng viên nộp Hồ sơ dự tuyển về địa chỉ: Phòng Tổ chức – Hành chính, số 71 Ngũ Hành Sơn, quậnNgũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng từ ngày 10/8/2019 đến ngày 30/09/2019 (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Nhà trường chỉ chấp nhận các bộ Hồ sơ có đầy đủ các tiêu chuẩn, các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ hợp lệ theo quy định như thông báo này và sẽ không trả lại Hồ sơ nếu không đạt yêu cầu hoặc không trúng tuyển.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
PGS.TS. Đào Hữu Hòa