ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: /KH-ĐHKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2018


THÔNG BÁO

Tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2018

Căn cứ vào các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị hành chính sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1983/QĐ-ĐHĐN ngày 10/5/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc, tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ vào kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Kinh tế năm 2018, bên cạnh các tiêu chuẩn về chức danh nghề nghiệp được quy định tại Quyết định số 1983/QĐ-ĐHĐN ngày 10/5/2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Nhà trường bổ sung  các điều kiện đặc thù liên quan đến từng vị trí việc làm, chuyên môn nghề nghiệp trong kế hoạch tuyển dụng như sau:

I. VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VÀ TIÊU CHUẨN VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

TT

Đơn vị

Số lượng

Vị trí việc làm

Tiêu chuẩn khác

1.

Khoa Thống kê -Tin học

01

Giảng viên Bộ môn Tin học quản lý

- Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên, hoặc các chuẩn khác tương đương;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài;

- Đối với các trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học hoặcsau đại họcdo cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS và sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định.

01

Giảng viên Bộ môn thống kê

 

2.

 

Khoa Kinh tế chính trị

01

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Có trình độ ThS trở lên đúng chuyên ngành;

- Ưu tiên ứng viên đang làm nghiên cứu sinh;

- Ưu tiên các ứng viên có trình độ TS và có kinh nghiệm giảng dạy.

01

Giảng viên Bộ môn Kinh tế chính trị

3.

Khoa Marketing

02

Giảng viên Bộ môn Marketing

- Có trình độ ThS trở lên, đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên,hoặc các chuẩn khác tương đương;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài;

-Đối với các trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học hoặcsau đại họcdo cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉIELTS và sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định;

- Ưu tiên các ứng viên biết thiết kế đồ họa đối với vị trí việc làm tại Bộ môn Thương mại điện tử.

 

4.

Khoa Kinh tế

01

Giảng viên Bộ môn Kinh tế học

5.

Khoa Quản trị kinh doanh

01

Giảng viên Bộ môn Quản trị nguồn nhân lực

6.

Khoa Luật

01

Giảng viên Bộ môn Luật Hành chính – Nhà nước

01

Giảng viên Bộ môn Luật Kinh tế - Dân sự

7.

Khoa Thương mại điện tử

02

Giảng viên Bộ môn Thương mại điện tử

8.

Khoa Du lịch

02

Giảng viên Bộ môn Kinh doanh Lữ hành

9.

Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

01

Giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ chuyên ngành

- Có trình độ ThS trở lên, chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc chuyên ngành phù hợp;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 7.0 trở lên hoặc tương đương;

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp ở nước ngoài và có kinh nghiệm giảng dạy.

10.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

03

Nghiên cứu viên

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy khối ngành kinh tế, có trình độ Thạc sĩ trở lên;

- Có trình độ tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên,hoặc các chuẩn khác tương đương;

- Ưu tiên các ứng viên có trình độ TS hoặc ThS tốt nghiệp ở nước ngoài, có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học;

- Đối với các trường hợp ứng viên tốt nghiệp đại học hoặcsau đại họcdo cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài thì không bắt buộc phải có chứng chỉ IELTS và sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định.

11.

Phòng TC-HC

01

Chuyên viên

-Tốt nghiệp đại học hệ chính quy thộc khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh tại các trường đại học có uy tínở Việt Nam, đạt loại khá trở lên;

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản trị văn phòng.

12.

PhòngĐào tạo

01

Chuyên viên

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy từ loại khác trở lên;

- Ưu tiên các ứng viên thông thạo tiếng Anh.

13.

Phòng Kế hoạch -Tài chính

01

Kế toán viên

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy thuộc khối ngành Kế toán tại các trường đại học có uy tín ở Việt Nam, đạt loại khá trở lên;

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kế toán hành chính sự nghiệp.

14.

Phòng Cơ sở vật chất

01

Chuyên viên

- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên ngành kiến trúc hoặckỹ sư xây dựng;

- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tổ chức thi công và quản lý dự án xây dựng.

15.

Trung tâm CNTT&TT

01

Chuyên viên

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Marketing, Quản trị Kinh doanhvà các ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông(tại doanh nghiệp, tổ chức chính phủ, phi chính phủ, tổ chức giáo dục, ....);

- Ưu tiên:ứng viên có kỹ năng trong thiết kế đồ họa, dựng film, viết content và các kỹ năng liên quan đến truyền thông đa phương tiện;

- Ưu tiên: Ứng viên có khả năng ngoại ngữ (tiếng Anh) là lợi thế;

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệp trong quản lý web, facebook, và các nền tảng mạng xã hội khác; xây dựng được các ấn phẩm truyền thông khác nhau.

Lưu ý: Ngoài các tiêu chuẩn chung và các tiêu chuẩn cụ thể nêu trên, những trường hợp đặc biệt sẽ do Hội đồng tuyển dụng xem xét và quyết định.

II. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu);

3. Bản sao các văn bằng, bảng điểm, các chứng chỉ bao gồm:

- Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp và học bạ THPT;

- Bản sao có chứng thực bằng ĐH, ThS, TS và bảng điểm (trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, trừ các trường hợp đi học theo diện học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Hiệp định Chính phủ các nước);

- Chứng chỉ ngoại ngữ;

- Chứng chỉ tin học (theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin);

- Các chứng chỉ và giấy tờ khác có liên quan.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị do cơ quan y tế đủ điều kiện khám sức khỏe chứng nhận theo quy định hiện hành;

5. Bản sao giấy khai sinh; Giấy CMND (công chứng);

6. Mẫu thông tin ứng viên (Gửi qua email tochuc-hanhchinh@due.edu.vn)

III. HÌNH  THỨC THI

Xét tuyển, cụ thể:

1. Đối với vị trí việc làm giảng viên: Giảng thực hành, thời gian từ 30 phút đến 45 phút.

2. Đối với các vị trí việc làm khác: Vấn đáp (kiến thức chung, kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và câu hỏi tình huống) về các văn bản luật và dưới luật có liên quan đến vị trí việc làm.

IV. THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ

Các ứng viên nộp hồ sơ ứng tuyển bằng một trong các phương thức sau:

1. Gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Tổ chức – Hành chính, địa chỉ 71 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn – Thành phố Đà Nẵng chậm nhất là trước 16h ngày 15/11/2018 (trực tiếp hoặc qua bưu điện).

2. Nộp hồ sơ trực tiếp trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 15/10 đến 15/11/2018

3. Gửi hồ sơ bằng thư điện tử dưới dạng scan được nén lại thành 1 file định dạng: Khoa_ung_tuyen_ho_va_ten.rar, gửi về địa chỉ email: tochuc-hanhchinh@due.edu.vn

Nhà trường chỉ chấp nhận các bộ Hồ sơ có đầy đủ các tiêu chuẩn, các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ hợp lệ theo quy định như thông báo này và sẽ không trả lại Hồ sơ nếu không đạt yêu cầu hoặc không trúng tuyển.

Nơi nhận:

- Các cơ quan báo đài;

- Các đơn vị trong Trường;

- Trên Website của Trường;

- Đại học Đà Nẵng (để báo cáo);

- Lưu: VT.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆUTRƯỞNG

(Đã ký vàđóng dấu)

 

PGS,TS. Đào Hữu Hòa